Ķeguma draudze

Ķeguma draudze
Adrese: Priežu 9, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 (Dievkalpojumi notiek luterāņu baznīcā, Liepu alejā 3)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Lācis Modris, Dr.theol. (Prāvests; +371 26547971)
Kamola Pāvils (Vikārs; +371 27464820)

Dievkalpojumu laiki:

Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 15.