Ķekavas draudze

Ķekavas draudze
Adrese: Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 (Dievkalpojumi notiek lut. bazn.)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II un IV svētd. pl. 14.