Landskoronas (Šķaunes) Vissvētās Trīsvienības draudze

Landskoronas (Šķaunes) Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: "Liellauki", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Sprukts Andris (Prāvests; +371 26472466)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 13:30; darbd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: Lurdas dievkalp. katra mēn. 11.dat. pl. 10.