Mālpils draudze

Mālpils draudze
Adrese:
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Rasnacis Rihards (Prāvests; +371 29120606)

Dievkalpojumu laiki:

Kad iepriekš izziņots.