Pasienes Svētā Dominika draudze

Pasienes Svētā Dominika draudze
Adrese: Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Filipenoks Vitālijs (Prāvests; + 371 29593089)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12. Katra mēn. 26. dat. adorācija pl. 11, Svētā Mise pl. 12 Dievmātes godam, pēc Mises slimnieku svētība
Draudzes svētku d.: Vissv. Jaunavas Marijas – Laba Padoma Dievmātes svētki (26.04.).