Pāvilostas Sv. Gara draudze

Pāvilostas Sv. Gara draudze
Adrese: Pāvilostas Sv. Gara baznīca, Viršu iela 1, Pāvilosta, LV-3466
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Vasiļevskis Andris (; +371 26326253)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša I un III svētd. pl. 15.