Riebiņu Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila draudze

Riebiņu Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila draudze
Adrese: Saules iela 13, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Kursītis Aivars (Prāvests; +371 29429028)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 10; piektd. pl. 10.