Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze

Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas draudze
Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-5643
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Broks Rinalds (Prāvests; +371 29179427)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11, pirmd., otrd., cet., sestd. pl. 9, trešd., piektd. pl. 18.