Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze
Adrese: Ainažu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
Mājaslapa: https://www.saulkrastudievazelsirdibasdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
Kravalis Ilmārs (; +371 25909060)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 12.
Otrd., trešd., piektd. pl. 7.
Ceturtd., sestd. pl. 18.