Skaistkalnes Svētās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze

Skaistkalnes Svētās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze
Adrese: Slimnīcas iela 2, Skaistkalne, Vecumnieku nov., LV-3924
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Mediņš Andrejs (Prāvests; +371 26411090)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 18 (ziemā), 20 (vasarā no 1.04.-30.09.).
Draudzes svētku d.: Kaņepenes sv. (aug. I svētd.), Dieva Dzemdētājas sv., Sveču d., sv. Jāzepa d. (19.03.), Dievmātes pasludin. d. (25.03.), Dievmātes debesīs uzņemš. d. (15.08.), Dievmātes dzimšanas sv., Dievmātes ieņemšanas d., katru svētd. adorācija: 10:30-12, katru svētd. novenna Nemitīgās Palīdzības Dievmātei/ ģimeņu Aizbildnei.