Šķēdes Sv. Adriana draudze

Šķēdes Sv. Adriana draudze
Adrese:
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Drīksna Valdis, Lic. Theol. (Draudzes administrators; +371 25146300)
Radziņš Jānis, pastāvīgais diakons (Diakons; +371 29226626)

Dievkalpojumu laiki:

Kontaktēties ar priesteri.