Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes draudze

Skrīveru Jaunavas Marijas – Miera Karalienes draudze
Adrese: Daugavas iela 102a, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Kazakevičs Andrejs (Prāvests; +371 26548498)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 9.00.