Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze
Adrese: Dampadruva, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Brūvers Guntis (Prāvests; +371 28856787)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14 (2 x mēnesī).