Strūžānu Vissvētās Trīsvienības draudze

Strūžānu Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4649
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Vīgulis Ivars Pāvils (prāvests; +371 26649317)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 14.