Taurenes draudze

Taurenes draudze
Adrese: Taurene, Vecpiebalgas pag., LV-4119 (Dievkalpojumi notiek sabiedriskā centra lūgš. telpā)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Melkers Ronalds (prāvests; +371 29373768)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl. 14.