Kunga eņģelis

(nelūdzas Lieldienu laikā)

Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai,
Un viņa ieņēma no Svētā Gara. 

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!
Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas Auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. 

Redzi, es esmu Kunga kalpone,
Lai man notiek pēc Tava vārda.

Esi sveicināta, Marija…

Un Vārds ir tapis miesa.
Un dzīvojis starp mums.

Esi sveicināta, Marija…

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja,
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

LŪGSIMIES! Mēs tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla iemiesošanās, ar Viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti