Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Rīgas Kristus Karaļa draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Sarkandaugavas kapos (pie baznīcas)

Olaines draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Jaunolaines kapos

Jelgavas diecēze

Kalnciema draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Kalnciema kapos

Tukuma draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Lejas kapos (aizlūgums arī par Kalna kapos apbedītajiem)

Zasas draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Zasas kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Miera kapos (29. jūlijā pl. 7:00 katedrālā Svētā Mise par kapos apbedītajiem)

Andrupenes draudze

pl. 13:30 – Kapusvētki Andrupenes kapos (pl. 12:00 – Svētā Mise baznīcā)

Daugavpils draudzes

pl. 15:00 – Kapusvētki Daugavpils Katoļu kapos (Stropos)

Dukstigala draudze

pl. 14:30 – Kapusvētki Baltiņu kapsētā (Svētā Mise Dukstigala baznīcā pl. 13:00)

Krāslavas draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Gribuļu kapos

pl. 15:30 – Kapusvētki Naudišu kapos

Pildas, Istalsnas, Brodaižas draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Zambaru kapsētā (pl. 12:00 – Svētā Mise Istalsnas baznīcā)

Preiļu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Gaiļmuižas kapos

Tilžas draudze

pl.16:00 – Kapuvētki Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem pl. 14:30 Tilžas baznīcā)

Vanagu draudze

pl. 12:00 – Svētā Mise baznīcā un pēc tam kapusvētki Vanagu kapos

 

 

 

 

Date

26.07.2020.
Expired!
Kategorijas