Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Majoru draudze
Pl. 13 – kapusvētki Lielupes kapos

Olaines draudze
Pl. 11 – kapusvētki Plakanciema kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Asūnes un Pustiņas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Veteraucu kapos (Pl. 9.30 – Svētā Mise)

Balvu un Sprogu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Salmaņu kapos
Pl. 16 – kapusvētki Dūrupes kapos

Barkavas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Vacumnīku kapos
Pl. 13 – kapusvētki Trizelnīku kapos

Bērzgales draudze
Pl. 15 – kapusvētki Lītavnīku kapos
Pl. 16 – kapusvētki Grebēžu kapos

Bikavas un Strūžānu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Gaigalavas kapos (Pl. 13 Svētā Mise Bikavas baznīcā par draudzes mirušajiem)

Brodaižas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Brodaižas kapos

Izvaltas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Rimšānu kapos

Madlienas draudze
Pl. 13 – aizlūgums Svētās Marijas Mgdalēnas kapos (Svētā Mise pl. 12 Madlienas baznīcā)
Pl. 14 – aizlūgums Svētā Stefana kapos (Svētā Mise pl. 12 Madlienas baznīcā)

Malnavas, Ruskulovas un Salnavas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Svātiunes kapos (Svētā Mise 24. jūlijā pl. 8)
Pl. 15 – kapusvētki Veckārsavas kapos (Svētā Mise 26. jūlijā pl. 8)

Landskoronas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Kovaļku kapos
Pl. 15 – kapusvētki Koršupļovas kapos

Ostrones draudze
Pl. 14 – kapusvētki Rampānu kapos

Ozolmuižas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Laļu kapos

Pieniņu draudze
Pl. 11 – kapusvētki Skūteļu kapos

Preiļu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Eisagu kapos

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze
Pl. 13 – kapusvētki Staudžu kapos (26. jūlijā pl. 7 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)
Pl. 14 – kapusvētki Vabaļu kapos (27. jūlijā pl. 7 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)
Pl. 15 – kapusvētki Jiuseru kapos (28. jūlijā pl. 7 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

Vārkavas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Pilišķu kapos

Zilupes un Pasienes draudze
Pl. 13 – kapusvētki Šuškovas kapos
Pl. 14.30 – kapusvētki Garanu kapos

Jelgavas diecēze

Bēnes draudze
Pl. 12 – kapusvētki Gailīšu kapos
Pl. 14 – kapusvētki Krūškalnes kapos

Ilūkstes, Bebrenes un Grendzas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Bebrenes kapos

Neretas, Sproģu, Zalves, Seces, Jaunjelgavas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Daudzeses kapos
Pl. 13.30 – kapusvētki Smaļķu kapos

Subates draudze
Pl. 14 – kapusvētki “Gulbenes” kapos

Date

24.07.2021.
Expired!
Kategorijas