Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Svētā Alberta draudze
Pl. 11 – kapusvētki Piņķu kapos
Pl. 13 – kapusvētki Pleskodāles kapos

Rēzeknes – Aglonas diecēze

Asūnes un Pustiņas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Asūnes kapos
Pl. 15 – kapusvētki Dūķeļu kapos

Balvu, Sprogu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Dampadruvas kapos
Pl. 16 – kapusvētki Kačupes kapos

Barkavas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Krīvbērzes kapos

Ciskādu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Vorkaļu kapos
Pl. 15 – kapusvētki Subinaites kapos

Izvaltas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Suveizdišķu kapos

Jasmuižas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Gāgu kapos

Līksnas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Mukānu kapos
Pl. 13 – kapusvētki Kokinišku kapos
Pl. 14 – kapusvētki Patmaļu kapos

Līvānu draudze
Pl. 11 – kapusvētki Saliešu kapos
Pl. 12 – kapuvētki Gruguļu kapos

Malnavas, Ruskulovas, Salnavas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Dzērvines kapos
Pl. 15 – kapusvētki Kabulovas kapos

Piedrujas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Fiļipovcu kapos
Pl. 14.40 – kapusvētki Tolojevcu kapos

Pildas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Gaveiku kapos
Pl. 13 – kapusvētki Mazo Kukuļu kapos

Pušas draudze
Pl. 12 kapusvētki Siugaļu kapos
Pl. 14 kapusvētki Patmalnieku kapos

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze
Pl. 14 – kapusvēkti Makašānu Zeltiņu kapos (Svētā Mise 28. jūnijā pl. 7)
Pl. 14 – kapusvētki Sprūževas kapos (Svētā Mise 30. jūnijā pl. 7)

Stiglovas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Pudinovas kapos
Pl. 15 – kapusvētki Šalaju kapos

Znotiņu draudze
Pl. 12 – kapusvētki Sutru kapos

Jelgavas diecēze

Ilūkstes, Bebrenes, Grendzas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Grendzas kapos pie baznīcas

Neretas, Sproģu, Zalves, Seces, Jaunjelgavas draudze
Pl. 10.30 – kapusvētki Indulānu kapos
Pl. 12 – kapusvētki Damasānu kapos

Subates draudze
Pl. 14 – kapusvētki Sārtenes kapos (Vitkuškās)
Pl. 16 – kapusvētki Kaminčas kapos

Date

26.06.2021.
Kategorijas