Kapusvētki

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Zilupes un Pasienes draudze
Pl. 14 – kapusvētki Teherovas kapos

Jelgavas diecēze

Neretas, Sproģu, Zalves, Seces, Jaunjelgavas draudze
Pl. 12 – kapsuvētki Kankāļu kapos

Date

23.06.2021.
Kategorijas