Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Carnikavas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Carnikavas kapos

Ķemeru draudze
Pl. 13 – kapusvētki Ragaciema kapos
Pl. 15 – kapusvētki Ķemeru kapos

Olaines draudze
Pl. 9.30 – kapusvētki Sila kapos

Rīgas Svētā Alberta draudze
Pl. 11 – kapusvētki Mārupes kapos
Pl. 15 – kapusvētki Jaunmārupes Mazcenu kapos

Salaspils draudze
Pl. 12 – kapusvētki Salaspils vecajos kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Asūnes un Pustiņas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Perveļovas kapos (Pl. 9.30 Svētā Mise)

Balvu un Sprogu draudze
Pl. 12 – kapusvētki Začu kapos
Pl. 15 – kapusvētki Balvu Rozu kapos

Barkavas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Cauņu kapos

Borovkas draudze
Pl. 13 – kapusvēkti Stašānu kapos
Pl. 14.30 – kapusvētki Užinkolna kapos

Ciskādu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Kantinīku kapos
Pl. 15 – kapusvētki Pedeļu kapos
Pl. 16 – kapusvētki Pedeļu jaunajos kapos

Istalsnas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Špeneru kapos
Pl. 13 -kapusvētki Aršulānu kapos

Jasmuižas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Daugaviešu kapos

Landskoronas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Rēču kapos

Līvānu draudze
Pl. 11 – kapusvētki Veceļu kapos
Pl. 12 – kapusvētki Gaiņu kapos

Malnavas, Ruskulovas, Salnavas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Zobļovas kapos (5. jūlijā pl. 8 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)
Pl. 14 – kapusvētki Kaļvines kapos (3. jūlijā pl. 8 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

Nīcgales draudze
Pl. 12 – Svētā Mise Nīcgales baznīcā un pēc tam aizlūgums Nīcgales kapos

Pieniņu draudze
Pl. 10 – kapusvētki Aizupīšu kapos

Preiļu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Pauniņu kapos

Raipoles draudze
Pl. 13 – kapusvētki Puncuļu kapos
Pl. 14 – kapusvētki Horoševas kapos

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze
Pl. 14 – kapusvētki Dreizu kapos (5. jūlijā pl. 7 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)
Pl. 14 – kapusvētki Šķeņevas kapos (6. jūlijā pl. 7 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

Sarkaņu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Bižu kapos (Pl. 12 Svētā Mise Sarkaņu baznīcā)

Varakļānu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Pauniņu kapos

Viļakas, Kupravas, Liepnas draudze
Pl. 14 – kapsuvētki Viduču kapos
Pl. 16 – kapusvētki Olutovas kapos

Viļānu draudze
Pl. 13 – kapusvētki Medinsku kapos
Pl. 14 – kapusvētki Vecmurānu kapos

Zilupes un Pasienes draudze
Pl. 14 – kapusvētki Savelinku kapos

Jelgavas diecēze

Auces draudze
Pl. 12 – kapusvētki Lāčkalnes kapos
Pl. 14 – kapusvētki Jaunajos Lāčkalnes kapos

Ilūkstes draudze
Pl. 14 – kapusvētki Jaunajos Grendzas kapos

Neretas, Sproģu, Zalves, Seces, Jaunjelgavas draudze
Pl. 10.30 – kapusvētki Smiltaines kapos
Pl. 12 – kapusvētki Ķesteru kapos

Subates draudze
Pl. 14 – kapusvētki Subates pilsētas kapos
Pl. 15 – kapusvētki Vārnišķu kapos

 

Date

03.07.2021.
Expired!
Kategorijas