Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Baldones draudze
Pl. 16 – kapusvētki Baldones pilsētas kapos
Pl. 18 – kapusvētki Klapu kapos

Ogres draudze
Pl. 13 – kapusvētki Ogresgala kapos

Rīgas Vissvētās Trīsvienības draudze
Pl. 15 – kapusvētki Biķeru kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Asūnes un Pustiņas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Vorzovas kapos

Ozolmuižas draudze
Pl. 11.30 – kapusvētki Ozolmuižas kapos (Pl. 10 Svētā Mise baznīcā)

Preiļu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Pupoju kapos

Piedrujas draudze
Pl. 12.30 – kapusvētki Vaivodu kapos

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze
Pl. 15 – kapusvētki Pleikšņu kapos (16. jūlijā pl. 7 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

Jelgavas diecēze

Jelgavas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Meža kapos

Neretas, Sproģu, Zalves, Seces, Jaunjelgavas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Totēnu kapos (Svētā Mise pl. 12)

Tukuma draudze
Pl. 14 – kapusvētki Zantes kapos

 

Date

11.07.2021.
Expired!
Kategorijas