Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Rīgas Kristus Karaļa draudze
Pl. 15 – kapusvētki Rīgas Pirmajos Meža kapos

Rīgas Vissvētās Trīsvienības draudze
Pl. 15 – kapusvētki Ulbrokas Meža kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Borovkas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Borovkas kapos

Līvānu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Līvānu pilsētas kapos (Pl. 11.30 Svētā Mise Līvānu baznīcā)

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze
Pl. 15 – kapusvētki Pilsētas Ančupānu kapos (19. jūlijā pl. 7 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

Rikavas draudze
Pl. 13 – kapusvētki Privšu kapos

Sarkaņu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Sarkaņu kapos (Pl. 12 – Svētā Mise baznīcā)

Jelgavas diecēze

Jelgavas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Teteles kapos

Tukuma draudze
Pl. 14 – kapusvētki Milzkalnes kapos (arī par Smārdes kapos apbedītajiem)

Date

18.07.2021.
Expired!
Kategorijas