Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Ogres draudze
Pl. 13 – kapusvētki Ķeguma kapos

Rīgas Svētā Alberta draudze
Pl. 11 – kapusvētki Ķekavas kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Asūnes un Pustiņas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Ikažencu kapos

Feimaņu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Feimaņu kapos (Pl. 13 Svētā Mise baznīcā par kapsētā apbedītajiem)

Varakļānu draudze
Pl. 15 – kapusvētki Varakļānu kapos (Pl. 13 Svētā Mise baznīcā)

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudze
Pl. 15 – kapusvētki Rejevas kapos

Jelgavas diecēze

Ilūkstes, Bebrenes un Grendzas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Grīnvaldes kapos

Date

21.08.2021.
Expired!
Kategorijas