Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Ādažu, Saulkrastu, Carnikavas draudze
Pl. 12 – kapusvētki ar Svēto Misi Carnikavas kapos

Rīgas Svētā Alberta draudze
Pl. 11 – kapusvētki Mārupes kapos (vada jezuīti)
Pl. 15 – kapusvētki Jaunmārupes Mazcenu kapos (vada jezuīti)

Olaines un Pēternieku draudze
Pl. 9.30 – kapusvētki Sila kapos

Salaspils draudze
Pl. 12 – kapusvētki Salaspils Vecajos kapos

Jelgavas diecēze

Brunavas draudze
Pl. 14 – kapusvētki Bikšu kapos
Pl. 15 – kapusvētki Ķirķeļu kapos

Ilūkstes draudze
Pl. 14 – kapusvētki Jaunajos Grendzes kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Augustovas, Bēržu, Krišjānu, Rugāju draudze
Pl. 12.30 – kapusvētki Mastarigas kapos
Pl. 14.30 – kapusvēkti Bēržu kapos
Pl. 16.30 – kapusvētki Lieparu kapos

Pildas, Istalsnas, Brodaižas draudze
Pl. 12 – kapusvētki Špeneru kapos
Pl. 13 – kapusvētki Aršulānu kapos

Sarkaņu draudze
Pl. 14 – kapusvētki Biržu kapos (pl. 12 Svētā Mise Sarkaņu baznīcā)

Viļānu draudze
Pl. 13 – kapusvētki Medinsku kapos (Svētā Mise 3. jūlijā pl. 9 Viļānu baznīcā)
Pl. 14 – kapusvētki Vecmurānu kapos (Svētā Mise 3. jūlijā pl. 12 Viļānu baznīcā)

Date

02.07.2022.
Kategorijas