Kapusvētki

Jelgavas diecēze

Jēkabpils  draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki ar Svēto Misi Leimaņu pagasta kapos

 

Rēzeknes – Aglonas diecēze

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Lejas Tuču kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Obricku kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Staudžu kapos

pl 15:00 – Kapusvētki Kolna Tuču kapos

pl 15:00 – Kapusvētki Taudejāņu kapos

Andrupenes draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Biža kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Gubas kapos

pl. 13:30 – Kapusvētki Dagunovas kapos

Balvu un Sprogu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Miezāju kapos

pl. 16:00 – Kapusvētki Čāgu kapos

Bērzgales draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Viecinānu kapos

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudze

pl. 11:30 – Kapusvētki Vilkavas kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Putrānu kapos

pl. 14:30 – Kapusvētki Kaupiņu kapos

pl. 16:00 – Kapusvētki Ķeiseļovas kapos

Ciskādu draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Bancuļu kapos

pl 15:00 – Kapusvētki Pauru kapos

Piedrujas draudze

pl. 13:00 –  Kapusvētki Lupandu kapos

pl. 14:30 – Kapusvētki Dvorčanu kapos

Preiļu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Sprindžu kapos

Sarkaņu  draudze

pl. 12:00 – Svētā Mise Rogaižas kapličā, pēc tam kapusvētki

pl. 13:30 – Kapusvētki Boldiņu kapsētā

Stērnīnes draudze

pl. 12:00 –  Svētā Mise kapličā, pēc tam kapusvētki Teilānu kapos

Sarkaņu  draudze

pl. 12:00 – Svētā Mise Rogaižas kapličā, pēc tam kapusvētki

pl. 13:30 – Kapusvētki Boldiņu kapsētā

 

 

Tags:

Date

13.06.2020.
Expired!
Kategorijas