Samuēla grupa

Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Jaunieši gada laikā cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., saprast savu dzīves aicinājumu, pieņemt svarīgus lēmumus utml.). Tikšanās notiek reizi mēnesī, no septembra līdz maijam, gada noslēgumā ir klusuma rekolekcijas.

Pirmā tikšanās:
27. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9)

12:30 – 13:50 grupas izveidošana, iepazīšanās, ievadkonference
14:00 – 14:45 ievads Lectio Divina lūgšanā un laiks individuālai lūgšanai
15:00 Euharistija
16:00 agape un sarunas

Pieteikšanās:
Lai piedalītos Samuēla grupā, gaidīsim pieteikuma vēstuli uz e-pastu: kalpones@gmail.com (līdz 21. septembrim)

Vairāk informācijas: www.kalpones.lv

Date

27.09.2020.
Expired!
Kategorijas