Novenna Svētajam Garam 2017

26. maijā
„Vienīgais, kas spēj dot harmoniju, ir Svētais Gars, jo Viņš ir harmonija starp Tēvu un Dēlu. Viņš ir dāvana, kas rada harmoniju. Otra zīme ir kopējais labums, proti: neviens no viņiem nebija trūcīgs, neviens nebija pieķēries sev piederošajam īpašumam. Viņi kalpoja kopienai. Jā, daži bija bagāti, taču arī viņi kalpoja. Šīs ir divas kopienas zīmes, kura dzīvo Garā.”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 

26. maijā
„Vienīgais, kas spēj dot harmoniju, ir Svētais Gars, jo Viņš ir harmonija starp Tēvu un Dēlu. Viņš ir dāvana, kas rada harmoniju. Otra zīme ir kopējais labums, proti: neviens no viņiem nebija trūcīgs, neviens nebija pieķēries sev piederošajam īpašumam. Viņi kalpoja kopienai. Jā, daži bija bagāti, taču arī viņi kalpoja. Šīs ir divas kopienas zīmes, kura dzīvo Garā.”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 

 
27. maijā
“Kungs, atver manu sirdi, lai es varētu izprast to, ko Tu mums mācīji; lai es varētu atcerēties Tavus vārdus; lai es varētu izpildīt Tavus vārdus; lai es nonāktu līdz patiesības pilnībai.”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 

 
28. maijā
“Tas ir mūsu ikdienas atgriešanās ceļš: pāriet no pasaulīga dzīves stila, no mierīga dzīves stila, kurā nav riska, no katoliska, taču remdena dzīves stila uz patiesu Jēzus Kristus sludināšanas stilu, uz Kristus sludināšanas prieku. Pāriet no reliģiozitātes, kas pārāk ir pievērsusies peļņai, uz ticību un sludināšanu, ka Jēzus ir Kungs.”
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 
 
 
29. maijā
“Svētais Gars, dod,
lai mana sirds būtu atvērta Dieva Vārdam,
lai mana sirds būtu atvērta labajam,
lai mana sirds būtu atvērta Dieva skaistumam katru dienu.”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 

 
30. maijā
“Svētais Gars ir tas, kas mūs vada, lai mēs nekļūdītos, lai paklausīgi pieņemtu Garu, pazītu Garu Vārdā un dzīvotu saskaņā ar Garu. Un tas ir pilnīgi pretēji tam, ko darīja Likuma zinātāji. Vai mēs pretojamies Garam, vai to pieņemam? Vai pieņemam ar paklausību? Lūgsim šo žēlastību!”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 
 
 
31. maijā
“Apustulis Jēkabs savas vēstules pirmajā nodaļā aicina “ar paklausību pieņemt Vārdu”. Tātad, ir vajadzīgs būt atvērtiem, nevis stingriem. Pirmais solis ceļā uz paklausību ir “pieņemt Vārdu”, proti, “atvērt sirdi”. Otrais solis ir “pazīt Vārdu”, “pazīt Jēzu”, kurš saka: “Manas avis klausa manu balsi, es tās pazīstu un tās man seko”. Ir arī trešais solis – Vārda saprašana: vienmēr līdzi nēsāt Vārdu, lasīt to, atvērt sirdi Vārdam, atvērt sirdi Garam, kurš ir tas, kurš liek mums saprast Vārdu. Un šīs Vārda saņemšanas auglis ir liels. Cilvēkam, kas to dara, piemīt labestības, labvēlības, prieka, miera, valdīšanas pār sevi, lēnprātības attieksme.”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 
 
 
1. jūnijā
„Svētais Gars liek Baznīcai kustēties. Viņš darbojas Baznīcā, mūsu sirdīs. Tieši pateicoties Viņam, katrs kristietis atšķiras cits no cita un visi kopā veido vienību. Viņš ved uz priekšu, palīdz plaši atvērt durvis un mudina tevi liecināt par Jēzu. Svētās Mises sākumā dzirdējām: ‘Jūs saņemsiet Svēto Garu un būsiet mani liecinieki visā pasaulē’. Svētais Gars mudina mūs slavēt Dievu, lūgties: ‘Lūdzies mūsos’. Viņš ir mūsos un māca mūs uzlūkot Tēvu un Viņam teikt: ‘Tēvs’. Svētais Gars atbrīvo mūs no bāreņa stāvokļa, kurā pasaules gars grib mūs ievest.”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 
 
 
2. jūnijā
“Svētais Gars ir tas, pateicoties kuram, es varu satikties ar Jēzu. Tieši pateicoties Viņam, mēs esam „reāli”, bet nevis „virtuāli” kristieši. Viņš pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir, un ved mūs uz priekšu. Es aicinu pārdomāt, ko Svētais Gars ir darījis jūsu dzīvē, un palūkoties, kā viņš jūs ir vedis pa brīvības ceļu. Svētais Gars aicina nebaidīties, iziet no sevis un liecināt par Jēzu. Mēs esam aicināti pārdomāt arī mūsu pacietību. Vai pārbaudījumos es protu būt pacietīgs? Svētais Gars dod arī pacietību.”
No pāvesta Franciska uzrunas
 
Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 


3. jūnijā
“Gatavojoties Vasarsvētkiem, padomāsim: ‘Vai es patiešām ticu Svētajam Garam, vai Viņš man ir tikai vārds?’ Mēģināsim ar Viņu runāt un teikt Viņam: ‘Es zinu, ka Tu esi manā sirdī, ka Tu esi Baznīcas sirdī, ka Tu ved Baznīcu uz priekšu, ka Tu vieno mūs visus, kas esam atšķirīgi’. Mēs esam aicināti to visu Viņam teikt un lūgt žēlastību saskatīt Viņa darbību savā konkrētajā dzīvē. Mēs esam aicināti lūgt Viņam paklausības žēlastību. Būt paklausīgiem Svētajam Garam. Domāsim par Svēto Garu un sarunāsimies ar Viņu.”
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgšana septiņu Svētā Gara dāvanu saņemšanai
Kungs Jēzu Kristu, pirms uzkāpt debesīs, Tu apsolīji nosūtīt Svēto Garu, lai pabeigtu savu darbu apustuļu un mācekļu dvēselēs.
Dāvā arī man šo pašu Svēto Garu, lai Viņš pilnveido Tavu žēlastības un mīlestības darbu manā dvēselē.
Dāvā man Gudrības Garu, lai es spētu atteikties no šīs pasaules iznīcīgajām lietām un tiektos pēc mūžīgajām.
Dāvā man Saprāta Garu, lai Viņš apgaismo manu Garu ar Tavu dievišķo patiesību.
Dāvā man Padoma Garu, lai es spēju izvēlēties visdrošāko, Dievam patīkamo ceļu, kas ļauj man iemantot debesis.
Dāvā Drosmes Garu, lai spēju nest savu krustu kopā ar Tevi un lai drosmīgi pārvaru visas pretestības ceļā uz manu glābšanu.
Dāvā man Zinību garu, lai es varu pazīt Dievu un pazīt sevi, lai kļūstu pilnīgs svēto zinībās.
Dāvā man Dievbijības Garu, lai mans kalpojums ir Dievam salds un patīkams.
Dāvā Dieva bijāšanas Garu, lai mīloši cienu Dievu un lai baidos Viņu apbēdināt.
Iezīmē mani, Dārgais Kungs, ar savu patieso mācekļu zīmi un piepildi mani ar savu Svēto Garu it visā.
Amen. 
 
Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds,
jebkura svētuma dzīvais paraugs,
dod visiem saviem bērniem
paļāvību kļūt svētiem!

Sagatavoja Pro Sanctitate

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti