Novenna Svētajam Garam 2018

Ievads
Svētais Gars ir svētuma Autors! Viņš svētdara katru no mums, visu Baznīcu un visu pasauli! Gatavojoties pāvesta vizītei Latvijā un Vasarsvētkiem, lūgsimies šo novennu, pārdomājot tekstus no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”.


11. maijā
Svētais Gars – svētuma avots

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Par to, kas ir svētums, iespējamas daudzas teorijas, plaši skaidrojumi un dažādas nianses. Tādas pārdomas varētu būt noderīgas, bet tomēr vairāk skaidrības gūsim, atgriežoties pie paša Jēzus vārdiem un uztverot veidu, kā Viņš atklāj patiesību. Jēzus lielā vienkāršībā ir izskaidrojis, ko nozīmē būt svētam, un to Viņš ir izdarījis, atstājot mums Kalna svētības (sal. Mt 5:3-12; Lk 6:20-23). Tās ir kā kristieša identitātes karte. Ja kāds mums jautā: “Kā rīkoties, lai kļūtu par labu kristieti?”, atbilde ir vienkārša: katram savā veidā ir jādara tas, ko Jēzus saka savās Kalna svētībās. Tajās ir ieskicēts Skolotāja vaigs, kuram esam aicināti līdzināties savā ikdienas dzīvē.

Svētais Gars, svētuma avots, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.


12. maijā
Svētais Gars – prieka avots

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Vārds “laimīgs” vai “svētīgs” kļūst par sinonīmu vārdam “svēts”, jo tas izsaka faktu, ka cilvēks, kurš ir uzticīgs Dievam un dzīvo saskaņā ar Viņa Vārdu, dāvājot sevi, sasniedz patiesu svētlaimi. Kaut arī Jēzus vārdi varētu mums likties dzejiski, tie ved absolūti pret straumi, tie ir pilnīgi pretēji ierastajam, pretēji tam, kā rīkojas sabiedrībā. Lai gan šī Jēzus vēsts šķiet pievilcīga, patiesībā pasaule spiež mūs pieņemt pavisam citu dzīves stilu. Kalna svētības nekādā ziņā nav kaut kas viegls un virspusējs, bet gluži otrādi – mēs varam tās izdzīvot tikai tad, ja Svētais Gars piepilda mūs ar visu savu spēku un atbrīvo mūs no egoisma, slinkuma un lepnības izsauktā vājuma.

Svētais Gars, prieka avots, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.

13. maijā
Svētais Gars – mīlestības avots

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Ieklausīsimies Jēzū ar to mīlestību un cieņu, ko pelnījis Skolotājs. Ļausim Viņa vārdiem mūs satriekt un izaicināt, saukt uz patiesām izmaiņām mūsu dzīvē. Citādi svētums paliks tikai tukši vārdi. Tagad pārdomāsim katru no svētībām, kā tās pierakstītas Mateja evaņģēlijā (sal. Mt 5:3-12).

Svētais Gars, mīlestības avots, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.

 

14. maijā
Svētais Gars – gudrības avots

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Evaņģēlijs aicina mūs iepazīt savu sirdi, lai mēs redzētu, uz ko balstām savas dzīves drošību. Parasti bagātais jūtas drošs, pateicoties savām bagātībām, un domā, ka, tām nonākot briesmās, sabrūk arī visa viņa dzīves jēga. Pats Jēzus mums to pasaka līdzībā par neprātīgo bagātnieku, par šo pašpārliecināto muļķi, kuram pat prātā nenāk, ka tas var nomirt tai pašā dienā (sal. Lk 12:16-21).

Svētais Gars, gudrības avots, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.

 

15. maijā
Svētais Gars -garīgās nabadzības avots

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Bagātība neko nenodrošina. Kad cilvēka sirds jūtas bagāta, tā ir tik apmierināta ar sevi, ka tajā vairs nav vietas Dieva Vārdam, tā nespēj mīlēt brāļus un priecāties par lietām, kas patiesībā ir dzīvē vissvarīgākās. Tā tiek pazaudēti nenovērtējami dārgumi. Tāpēc Jēzus par svētīgiem nosauc garā nabadzīgos, cilvēkus ar nabadzīgām sirdīm, kurās var ienākt mūžīgi jaunais Kungs.

Svētais Gars, garīgās nabadzības avots, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.
 

16. maijā
Svētais Gars palīdz mums dzīvot svētajā vienaldzībā

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Šī nabadzība garā ir cieši saistīta ar svētā Ignācija no Lojolas piedāvāto “svēto indiferenci”, kura ļauj mums sasniegt vienreizēju iekšējo brīvību: “Šai nolūkā mums jākļūst tādiem, kas nav pieķērušies nekam radītam, nekam no tā, ko varam brīvi izvēlēties pēc savas brīvās gribas un kas nav aizliegts. Proti, tā, lai no savas puses mēs veselību nekārotu vairāk par slimību, bagātību vairāk par nabadzību, godu vairāk par negodu, ilgu mūžu vairāk par īsu, – un tā joprojām attiecībā uz visu pārējo”.

Svētais Gars, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.

 

17. maijā
Svētais Gars pārveido mūs

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Lūkass nerunā par nabadzību “garā”, bet vienkārši par nabadzību (sal. Lk 6:20), aicinot mūs arī uz vienkāršu un askētisku dzīvi. Tā mēs tiekam aicināti dalīties vistrūcīgāko dzīvē, dzīvē, kuru dzīvoja apustuļi, un, galu galā, līdzināties Jēzum, kurš “būdams bagāts, jūsu dēļ ir kļuvis nabags”(2 Kor 8:9). Būt nabadzīgiem sirdī – tas ir svētums.

Svētais Gars, nāc pie mums un pārveido mūs!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.

 

18. maijā
Svētais Gars – dievbijības gars

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Nebaidies no svētuma! Tas neatņems tev spēku, dzīvību un prieku. Viss būs pilnīgi otrādi, jo tu kļūsi par to, ko Tēvs bija domājis, radot tevi, tu būsi uzticīgs savai paša būtībai. Piederība Viņam atbrīvo mūs no verdzības un ļauj apzināties savu cilvēcisko cieņu. Šī realitāte atspoguļojas svētajā Džozefīnē Bahitā, kura tika “nolaupīta un pārdota verdzībā, kad tai bija tikai 7 gadi, un daudz cieta no cietsirdīgajiem saimniekiem. Un tomēr viņa saprata dziļo patiesību, ka katras cilvēciskas būtnes, katras cilvēka dzīves īstais saimnieks ir Dievs, nevis cits cilvēks. Šī pieredze kļuva šai pazemīgajai Āfrikas meitai par lielas gudrības avotu”.

Svētais Gars, dievbijības gars, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.

 

19. maijā
Svētais Gars – pazemības gars

No pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Gaudete et Exsultate”
Katrs kristietis, pieaugot svētumā, nes aizvien vairāk augļu pasaulei. Rietumāfrikas bīskapi mācīja: “Jaunās evaņģelizācijas garā esam aicināti tikt evaņģelizēti un evaņģelizēt citus, dodot iespēju jums, visiem kristītajiem, uzņemties savu lomu kā zemes sālim un pasaules gaismai, lai kur arī jūs neatrastos”. Nebaidies mērķēt augstāk, ļaut, ka Dievs tevi mīl un atbrīvo! Nebaidies ļaut, ka tevi vada Svētais Gars! Svētums nedara tevi mazāk cilvēcisku, jo tā ir tava vājuma satikšanās ar žēlastības spēku. Būtībā, kā to ir teicis Leons Blojs, dzīvē “ir tikai viena liela traģēdija, […] tā ir – nekļūt svētam”.

Svētais Gars, pazemības gars, nāc pie mums!
Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam”.

 

Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds,
jebkura svētuma dzīvais paraugs,
dod visiem saviem bērniem
paļāvību kļūt svētiem.
 

Sagatavoja kustība “Pro Sanctitate”
Tulkoja Ēvalds Ikaunieks

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti