“Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas fonds”

“Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas fonds”Adrese: Klostera ielā 4, Rīga
27733590,
E-pasts: bbsloskanafonds@gmail.com
Kontaktpersona:

___________________________________________________________