Franciskāņu sekulārordenis

Franciskāņu sekulārordenis


Rīgā – Sv. Jāņa Pāvila II brālība
Ministre: Māra Zaķe
Mob. 29331099
Viceministrs: Aivars Rudzītis

Cesvainē – Sv. tēva Pio brālība
Ministre: Zenta Vizule
Mob. 29527560
Sekretāre: Marika Šķēle
Mob. 26249925
marikaskele@inbox.lv

Daugavpilī – Sv. Klāras no Asīzes brālība
Ministre: Lūcija Lavrinoviča
Mob. 28202190


Adrese:
,
E-pasts:
Kontaktpersona:

___________________________________________________________