Paulīniešu ordenis jeb Svētā Pāvila pirmā vientuļnieka ordenis Ventspils klosteris

Paulīniešu ordenis jeb Svētā Pāvila pirmā vientuļnieka ordenis Ventspils klosteris


Klostera mūks: t. Mariušs Malkinskis OSSPE
Mob. 26552758


Adrese: Katoļu iela 13, Ventspils, LV-3600
26474648,
E-pasts: tevs.juris@gmail.com
Kontaktpersona: Klostera priekšnieks t. Juris Krisūns OSPPE


www.paulini.pl


___________________________________________________________