Vidzemes katoļu jauniešu centrs “Eksplozīvs maisījums”

Vidzemes katoļu jauniešu centrs “Eksplozīvs maisījums”Adrese: Mazā Pils iela 2a, Rīga, LV-1050
29966227,
E-pasts: vkjcentrs@gmail.com
Kontaktpersona: Gunta Ziemelewww.facebook.com/katolis.jauniesiem/

___________________________________________________________