Taukuļs Aivars

Taukuļs Aivars foto
Taukuļs Aivars
:

Adrese:
Telefons:
E-pasts:
Ordinēts: 29.05.1988.
Priesteris ir devies sabata gadā