Brūvers Guntis

Brūvers Guntis foto
Brūvers Guntis
Prāvests:
Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze
Balvu veco ļaužu pansionāta kapela
Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4501
Telefons: +371 28856787
E-pasts: bruvers-g@inbox.lv
Ordinēts: 05.06.2011.