Čapuļs Josifs

Čapuļs Josifs foto
Čapuļs Josifs
:

Adrese:
Telefons:
E-pasts:
Ordinēts: 02.06.1991.
Priesteris ir devies sabata gadā