Juhņevičs Ivars SJ

Juhņevičs Ivars SJ foto
Juhņevičs Ivars SJ
Priesteris:

Adrese: Sv. Pētera Fabera Jezuītu rezidence, Kantora iela 60, Rīga, LV-1002
Telefons: 29884735
E-pasts: ivarjuhnevic@gmail.com
Ordinēts: 25.06.2022.
Kapelāns Rīgas Katoļu ģimnāzijā