Klušs Mārtiņš

Klušs Mārtiņš foto
Klušs Mārtiņš
prāvests:
Balvu veco ļaužu pansionāta kapela
Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze

Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4501
Telefons: +371 26388774
E-pasts: katolis.balvi@inbox.lv
Ordinēts: 22.09.2002.