Klušs Mārtiņš Lic.iur.can.

Klušs Mārtiņš Lic.iur.can. foto
Klušs Mārtiņš Lic.iur.can.
Prāvests:
Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs draudze

Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401
Telefons: +371 26388774
E-pasts: martins.kluss@inbox.lv
Ordinēts: 22.09.2002.
Daugavpils dekanāta dekāns, Starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās, RTI docētājs, Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas kapelāns , Daugavpils pašvaldības policijas kapelāns