Vaikulis Romāns MIC Mgr.theol.

Vaikulis Romāns MIC Mgr.theol. foto
Vaikulis Romāns MIC Mgr.theol.
Vikārs:
Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze
Rikavas Dieva Apredzības draudze
Nagļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze
Ostrones Svētā Aloiza draudze

Adrese: Kultūras laukums 6a-1, Viļāni, LV-4650
Telefons: 0037128369661
E-pasts: r.vaikulis@gmail.com
Ordinēts: 16.09.2023.