Svētie Sargeņģeļi

2. oktobris

Svēto erceņģeļu svētki (29. septembrī) mums atklāj eņģeļu kalpojuma būtību – slavēt Dievu un dziedāt Viņa godam. Arī šīsdienas Svētās Mises ievada un Komūnijas dziesmas turpina slavēt Dievu, visas radības pirmcēloni.Svēto sargeņģeļu piemiņas diena atgādina kādu būtisku eņģeļu uzdevumu – “savā brīnišķīgajā apredzībā Kungs Dievs ir sūtījis savus eņģeļus, lai viņi mūs sargātu” (Svētās Mises ievad­lūgšana). Vecā Derība bieži runā par eņģeļu parādīšanos, piemēram, vadot patriarhus viņu tālajos ceļojumos vai sargājot Dieva tautu ceļā uz Apsolīto zemi. 90. psalms mūs aicina pateikties par to, ka Dievs ir devis savam eņģelim pavēli mūs sargāt visos ceļos, lai mēs nesavainotu kāju uz akmens. Arī Jēzus runā par eņģeļu klātbūtni, kas mums ir dāvāta.

Uzsverot bērnu lielo cieņu, Kungs apstiprina: “Viņu eņģeļi vienmēr redz mana Debesu Tēva vaigu.” Dieva Vārda iedrošināti, mēs lūdzam, lai Kungs mums dāvā žēlastību “vienmēr atrasties eņģeļu aizsardzībā, ar prieku dzīvot slavēšanas garā virs šīs zemes, lai vēlāk dziedātu eņģeļiem līdzi arī Debesu valstībā” (sal. Svētās Mises lūgšanas).

Mieram Tuvu 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti