Vissvētākā Sakramenta godināšana

Svēts, svēts, svēts ir,
svēts, svēts, visusvēts ir 
Kungs Jēzus Kristus Vissvētajā,
augstcienītā Sakramentā.

vai

Esi godināts un slavēts
Pestītājs, Tu mūsu dārgais,
Kas zem maizes zīmēm esi
Esi Dievs un Cilvēks īstais. 

(Trīs reizes)

KUNGS DIEVS, VISSVĒTĀ HOSTIJĀ,
Mūs ved uz debess laimību!
Šīs dzīves cīņu ielejā
mēs lūdzam Tavu svētību.
 
Dievs trejādībā vienīgais,
Tev slava visā mūžībā!
Kad ceļš mums beigsies laicīgais,
mūs pieņem savā valstībā. Amen.
VISUSVĒTO SAKRAMENTU
godbijīgi pielūdzam.
Maizes zīmē klātesošo
Kungu Dievu slavējam
ticībā un paļāvībā
viņa vārda svētajam.
 
Dievam Tēvam, Dievam Dēlam
lai ir slava mūžīga
debesīs un visā zemē
no ikvienas radības.
Garam Svētajam lai vienmēr
Pielūgsme ir līdzīga. Amen.
P. Dievs, Tu esi mums dāvājis debesu maizi.
R. Tā nes mums Tavu žēlastību.
Lieldienu laikā: Alleluja.
Lūgsimies.
Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis Vissvētāko Sakramentu par piemiņu savām ciešanām, liec, lai mēs Tavas miesas un asiņu svēto noslēpumu tā godinām, ka varētu pastāvīgi saņemt Tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
R. Amen.

Visusvētā Jēzus Sirds, apžēlojies par mums. Bezvainīgā Marijas sirds, aizlūdz(i) par mums.
(Trīs reizes)
           
Lai top slavēts Visusvētakais Sakraments, mūsu Kunga Jēzus Kristus īstā miesa un asinis.
(Trīs reizes)

O SALUTARIS HOSTIA,
Quae caeli pandis ostium,
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amen.
TANTUM ERGO SACRAMENTUM
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praest fides supplementum
Sensuum defectui.
    
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.
V. Panem de caelo praestitisti eis.
R. Omne delectamentum in se habentem.
T. P. Alleluja.

Oremus.
Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quaesmus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
R. Amen.

Suplikācijas – Svētais Dievs

Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums!
No mēra, bada, kara un ugunsgrēka pasargi mūs, Kungs un Dievs!
No ļaunas un negaidītas nāves izglāb mūs, Kungs un Dievs!
Savu svēto Baznīcu valdi un uzturi, mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs!
Īstās grēku nožēlošanas žēlastību dod(i) mums, mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs!
Mūsu tēvu zemi sargi un svētī, mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs!
Zemei augļus dod(i) un uzturi, mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs!
Mēs, grēcinieki, Tevi, žēlīgu Dievu, lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs!
Jēzu, Jēzu, Jēzu, apžēlojies par mums!
Marija, Marija, Dieva Māte, lūdzi Dievu par mums!

Atpakaļ uz sadaļu “Lūgšanas”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti