Tēvs Lorenss Frīmens

Tēvs Lorenss Frīmens (Laurence Freeman) ir benediktiešu mūks un sava skolotāja tēva Džona Meina (John Main) (1926-1982) darba turpinātājs. Kopš 1991. gada viņš vada Pasaules kristīgās meditācijas kopienu, daloties par šo meditācijas veidu daudzās vietās pasaulē un sadarbojoties ar līdzīgām tradīcijām citās reliģijās.

Lorenss Frīmens dzima Anglija, studēja Angļu literatūru Oksfordas Universitātē, strādāja Apvienoto Nāciju Organizācijā, ka arī bankas jomā un žurnālistikā. 1977. gadā viņš iestājas katoļu benediktiešu klosterī Londonā. Viņa garīgais vadītājs bija slavens benediktiešu tēvs Džons Meins, kas arī ieveda viņu kristīgās meditācijas praksē. Sekoja teoloģijas studijas Montreal un McGill Universitātēs Kanādā. 1991. gadā tēvs Lorenss atgriezās Londonā lai iesāktu jaundibinātas Pasaules kristīgās meditācijas kopienas Starptautiska centra darbību.

Tēvs Lorenss saka, ka viņam ir divi klosteri: viens ar sienām un otrs bez tām. Viņš pavada lielāko daļu no sava laika ceļojot pa pasauli lai apciemot meditācijas grupas daudzās valstīs, vadīt seminārus, rekolekcijas (retrītus) un uzrunāt plašus sabiedrības slāņus.

Viņa misija ir atgūt un no kristīgās kontemplatīvās tradīcijas aspekta no jauna atklāt ceļu uz meditācijas pieredzi parastiem cilvēkiem. Pirmo kristīgo mūku, tā saucamo tuksneša tēvu mācībā par tīru lūgšanu viņš atklāja kristīgās meditācijas praksi. Saprazdams, ka šis lūgšanas veids varētu veicināt daudzu mūsdienu cilvēku dziļākas garīgās dzīves meklējumus, viņš iesaka iekļaut meditāciju parastajās kristiešu dzīves aktivitātēs.

Savā grāmatā „Iekšējais svētceļojums Meditācijas ceļojums” (The Inner Pilgrimage The Journey of Meditation) tēvs Lorens Frīmans raksta:

Visās lielajās reliģiskajās ģimenēs veids, kādā mēs meklējam šo mūsu dzīves dziļumu un maksimālo gudrību, ir lūgšana, prakse, nevis garīgā ceļojuma teorija. Lūgšana saskaņā ar agrīno kristīgo garīgo vadītāju domām patiesi nosaka mūsu dzīvesveidu. Viņi mēdza sacīt „veids, kā tu lūdzies, ir veids, kā tu dzīvo”.

Tēvs Lorenss īstenoja vairākas dialoga un miera iniciatīvas, tādu ka vēsturiskais „Miera ceļš” ar Dalai Lamu. Viņš aktīvi piedalās starpkonfesiju un starpreliģiju dialogā, ka arī veicina Kristīgās meditācijas pasniegšanu bērniem, skolniekiem un studentiem un kontemplatīvas gudrības atjaunošanu baznīcā un sabiedrībā.

Tēvs Lorenss Frīmens ir vairāku grāmatu autors, starp tām: „Gaisma no iekšpuses” (Light Within), „Nesavtīgais pats” (The Selfless Self), „Īss dienu laika sprīdis” (A Short Span of Days), „Vienotais pamats” (Common Ground), „Jēzus: skolotājs no iekšpuses” (Jesus: The Teacher Within), „Lielas vērtības pērle: Dalīties meditācijas dāvanā uzsākot grupu.” (A Pearl of Great Price: Sharing the Gift of Mediation by Starting a Group), “Kristīgā meditācija Jūsu ikdienas prakse” (Christian Meditation Your Daily Practice), „Iekšējais svētceļojums Meditācijas ceļojums” (The Inner Pilgrimage The Journey of Meditation).

Pasaules kristīgās meditācijas kopiena ar Starptautisko centru Londonā radās un tika izveidota par elastīgu struktūru 1991. gadā. Tās mērķis ir izplatīt un attīstīt meditācijas mācīšanu. Aptuveni 1000 meditācijas grupas tagad tiekas katru nedēļu mājās, draudzēs, koledžās, cietumos un kopienās vairāk nekā četrdesmit valstīs.

Pasaules kopiena organizē rekolekcijas (retrītus), meditācijas skolotāju apmācības skolas, seminārus, lekcijas un starpkonfesiju dialogus. Kopienas mājas lapā www.wccm.org ir sniegta informācija par pašreizējām programmām, saites ar valstu koordinatoriem un vietējām grupām, kā arī audio sarunas. Tā arī atbalsta īpašas intereses, piemēram, meditācijas bērniem.

Preses konference ar tēvu Lorensu Frīmani notiks Trešdien 16. maijā plkst. 17:00 Latvijas Universitātē Teoloģijas Fakultātē 2. auditorijā (Raiņa bulv. 19) pēc publiskās lekcijas „Kristīgā meditācija un strarpreliģiju dialogs”.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti