“Veicināt kultūru atvērtību un ieaudzināt apziņu par Transcendento” – pāvesta aicinājums laikrakstam L’Osservatore Romano

Pāvests ir nosūtījis vēstuli Vatikāna laikraksta L’Osservatore Romano jaunajam direktoram Džovanni Marija Vianam sakarā ar stāšanos amatā. Benedikts XVI raksta, ka Viana kungs turpinās ilgo „pāvesta avīzes” vēsturi, kas aizsākās 1861. gadā. Laikraksts tika izveidots, lai aizstāvētu Svētā Krēsla brīvību smagā vēsturiskā posmā, kad notika Itālijas apvienošanās process.

Šodien L’Osservatore Romano iznāk ne tikai itāliešu, bet arī virknē citu pasaules valodu. To var lasīt arī Internetā.

Vēstulē jaunajam avīzes direktoram, pāvests uzsver, ka L’Osservatore Romano spēs sniegt lielāku ieguldījumu, ja tā apliecinās panākumus, ko dod ticības un prāta saplūsme. Laikraksta galvenais uzdevums ir veicināt mūsdienu kultūru atvērtību un tai pašā laikā ieaudzināt apziņu par Transcendento, uz kura balstās katra cilvēka cieņa un autentiska brīvība.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti