Iesvētīts jauns mariāņu klosteris Daugavpilī

Pirmdien, 17. novembrī, Latvijas Mariāņu Kongregācijas provinciālpriekšnieks tēvs Pāvils Zeiļa MIC Daugavpilī iesvētīja jauno mariāņu klosteri.
Klosteris veido vienu kompleksu ar Daugavpils Jēzus Sirds draudzes baznīcu, un tajā pašlaik dzīvo trīs mariāņu tēvi, kuri kalpo draudzē. Par klostermājas aizbildni tēvi izvēlējās Mariāņu kongregācijas dibinātāju svētīgo Staņislavu Papčinski.
Klostera iesvētīšanā piedalījās Latvijas mariāņu provinces locekļi no citiem klosteriem, kā arī paši šīs mājas iemītnieki. Svinību sākumā tēvi baznīcā noklausījās konferenci, kurā tika uzsvērta svētsolījumu vērtība svētīgā Staņislava rakstos. Pēc tām sekoja Vissv. Sakramenta adorācija klusumā, lai katrs varētu pārdomāt cik lielā mērā savā klosterdzīvē sekoju Kongregācijas dibinātāja norādījumiem. Pēc tam visi devās uz klostermājas telpām, kur t. Pāvils Zeiļa MIC vadīja klostera iesvētīšanas ritu.
Pēc Mariāņu kongregācijas ģenērālpriekšnieka Jana Mikolaja Rokoša no Romas dekrēta nolasīšanas sekoja provinciālpriekšnieka uzruna, kurā viņš uzsvēra kopējās dzīves vērtību, kas ir mariāņu klosterdzīves neatņemama daļa. Tēvs Pāvils apsveica visus mājas iemītniekus ar tik svarīgu notikumu, par kuru prieks visiem mariāņiem. Klostera iesvētīšana ir viņiem gluži kā dāvana Latvijas Republikas deviņdesmitās gadadienas svinībās.
Mariāņu Kongregācijas pirmais klosteris Latvijas teritorijā tika nodibināts 1924. gadā Viļānos, kad pirmie latviešu tēvi pēc svētsolījumu salikšanas atgriezās no Lietuvas, lai kalpotu ticīgajiem savā dzimtajā zemē. Pašlaik Latvijā ir trīs mariāņu klostermājas, kur pēc vajāšanām no Padomju Savienības valdības puses 11 mariāņu tēvi atkal dzīvo kopienās saskaņā ar Kongregācijas likumiem.
 

t. Dmitrijs Artjomovs MIC
Daugavpilī

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti