Benedikta XVI katehēze par Ziemassvētku nozīmi

“Kristus dzimšanas svētkos mēs svinam Dieva bezgalīgās mīlestības noslēpumu. Lai Marijas un Jāzepa prieks, nabadzīgo ganu un labas gribas cilvēku apbrīns kļūst arī par mūsu prieku un apbrīnu. Rūpes un nemieru nomaina cerība. Lai Betlēmē dzimušais Bērns dāvā jums un jūsu tuviniekiem cerību, prieku un mieru” – vēlēja Benedikts XVI. Vispārējā audience notika Pāvila VI zālē Vatikānā. Šodien uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies 8 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Neraugoties uz ekonomisko krīzi, Baznīca aicina ticīgos stiprināt cerību labākai nākotnei. Šīs cerības avots ir Dievs.
Ekonomiskās un citas grūtības var mums palīdzēt labāk novērtēt sirsnīgo cilvēcisko attiecību nozīmi – katehēzē norādīja Benedikts XVI, pievēršoties gaidāmajam Ziemassvētku notikumam. Šodien iesākam sagatavošanās novennu šiem lielajiem svētkiem. Mūsu sirdis ir gatavas uzņemt Emanuelu. Dieva Dēls nāk mūsu vidū. Tie ir svētki, kas uzrunā katru cilvēku – apliecināja Svētais tēvs. Tajos svinam dzīvības dāvanu, lai arī cik tā būtu trausla. Bez tam, tas ir laiks, kad atjaunojas mūsu visdziļākās un visskaistākās cerības. Mēs ceram uz labāku nākotni, uz atjaunotni pasaulē.

Daudzi no mums šobrīd piedzīvo nedrošību un daudzas ģimenes ir skārusi smaga ekonomiskā krīze. Tomēr šīs un citas grūtības var mums palīdzēt vairāk pievērsties Ziemassvētku patiesajai nozīmei, kā arī var palīdzēt atklāt vienkāršības, draudzības un solidaritātes lielumu. Pāvests uzsvēra, ka tās ir īstās Ziemassvētku vērtības. Turklāt, neraugoties uz ciešanām, šie svētki piepilda mūsu sirdis ar to cerību, ko, atnākot mūsu vidū, ir atnesis Dievs. «Vārds kļuva miesa», lai atpestītu cilvēci. Pestīšanu mēs saņemam kā brīnišķīgu dāvanu.

Pāvests paskaidroja, ka svētā Jāņa Evaņģēlija vārdus «Vārds ir tapis miesa» varam saprast šādi: Tas, kurš ir mūžīgs un neredzams, ieradās mūsu vidū un kļuva redzams. Tas, kurš tapa miesa, ir nevis kāda ideja, bet gan mums adresētais «Vārds». Šis Vārds mūs meklē un vada.

Ziemassvētki slēpj sevī kādu apbrīnojamu spēku, proti, tie tuvina visatšķirīgāko uzskatu cilvēkus. Tie izsauc apbrīnu par Dieva Dēla dzimšanu un ienākšanu pasaulē. Šis Betlēmes Bērns palīdz mums atklāt, ka Dievs neuzmācas cilvēkam ne ar savu varenību, ne gudrību. Dievs uzrunā sirdi, klusi aicina brīvi un pazemīgi pieņemt Viņa mīlestību. Betlēmes Bērns atklāj mūsu šīs zemes dzīves dziļāko jēgu un vada mūs uz Mīlestību, kas ir šīs dzīves piepildījums. Atjaunosimies cerībā, ietērpsimies gaismā, atvērsimies priekam un dzīvosim mierā – tuvojoties Kristus Dzimšanas svētkiem, mudināja Benedikts XVI.

Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas, kā arī uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot visus labi sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem.

S. Krivteža, J. Evertovskis / Vatikāna radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti