Pārdomu un lūgšanu nedēļas nogale krieviski runājošo ģimenēm

17.-19. aprīlī netālu no Saulkrastiem notiks ģimeņu apvienības „Laulāto Tikšanās” rīkotās laulāto nedēļas nogales pasākums (rekolekcijas) krievu valodā.

Pēdējā laikā laulāto pāriem Latvijā šāda veida nekomerciāli pasākumi krievu valodā nenotiek bieži, tādēļ to var uzskatīt par vienreizējo iespēju piedalīties visiem, kuri vēlas, lai viņu mīlestība nepārtraukti attīstītos un pilnveidotos, kā arī vēlas atpūsties no ikdienas steigas un rast jaunas dialoga dimensijas savā laulībā.

„Laulāto Tikšanās” rekolekcijās var piedalīties dažāda vecuma laulāto pāri ar dažādu laulības stāžu, kā arī tie, kas ilgāku laiku dzīvo kopā un vēlas laulāties. Tiek aicināti dažādo konfesiju pāri, kā arī neticīgi pāri.

Šādos pasākumos piedalās cilvēki gan no „labvēlīgas” laulības, gan arī laulātie pāri, kuri pārdzīvo nopietnu konfliktu un pat atrodas uz šķiršanās sliekšņa. Rekolekcijās piedalījās arī tādi laulātie pāri, kas ilgus gadus bijuši šķirti, bet nolēmuši vēlreiz mēģināt dzīvot kopā. Rekolekcijas organizē un vada trīs laulātie pāri un katoļu priesteris.

Laulāto pāru apvienība „Laulāto Tikšanās” Latvijā darbojas kopš 1994. gada un piedāvā laulātajiem, kā arī pāriem, kas gatavojas laulībām, dialogu kā labākas savstarpējas iepazīšanas un saprašanās ceļu, rīkojot tikšanās latviešu un krievu valodā.

Informāciju sagatavoja
Volodimirs Ivanickis, tālr. 26549410
Pr. Ilmārs Tolstovs, talr. 26382126
www.laulatie.ir.lv
laulato.tiksanas@gmail.com

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Liturģija

Adorācija [lat. adoratio ‘godināšana’] – visaugstākā goda atdošana, kas pienākas tikai Dievam: liturģijā un paraliturģijā parasti ir saistīta ar Euharistiju

Lasīt vairāk »