Kas ir “Instrumentum laboris”?

Kamerūnas galvaspilētā Jaundē pāvests pasniedza Āfrikas bīskapiem dokumentu Instrumentum laboris. Tas ir Bīskapu sinodes darba uzdevumu un norādījumu apkopojums. Oktobrī Vatikānā plānotā pasākuma tēma: „Baznīca Āfrikā izlīgšanas, taisnības un miera kalpošanā. «Jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma» (Mt 5, 13.14)”. Dokumentu izstrādāja 12 bīskapi, pamatojoties uz 36 Āfrikas bīskapu konferenču un divu šī kontinenta Austrumu Baznīcu vadītāju iesniegtajiem ieteikumiem. Instrumentum laboris sastāv no ievada un četrām nodaļām. Ievadā pasvītrota dokumenta kristoloģiskā un pneumatoloģiskā nozīme. Kristus samierināja cilvēkus ar Dievu un savā starpā, bet Svētais Gars veido kristiešus par izlīgšanas, taisnības un miera apustuļiem.

Pirmajā nodaļā norādīts uz Baznīcas Āfrikā pašreizējo situāciju apustuliskā pamudinājuma Ecclesia in Africa gaismā. Tas publicēts pēc Āfrikas Bīskapu sinodes pirmās speciālās asamblejas, kas notika 1994. gadā. Otrā nodaļa veltīta izlīgšanas, taisnības un miera veicināšanai šajā kontinentā, bet trešā – Āfrikas Baznīcas misijai. Tai jākļūst par Dieva Vārda un sakramentu spēku. Augšāmceltā Kristus Gara dziedināti, kristieši spēs efektīvāk sludināt izlīgšanu, taisnību un mieru. Dokumenta pēdējā nodaļa veltīta Baznīcas pastorālajai darbībai un ticīgo liecībai dažādās sabiedriskās dzīves jomās.

Pirmo reizi Instrumentum laboris noslēdzas ar lūgšanu. Tekstam to pievienoja Benedikts XVI. Lūgšana veltīta Jaunavai Marijai – Āfrikas debesīgajai aizbildnei. Melnā kontinenta karalienei pāvests novēl Bīskapu sinodes sagatavošanās procesu, norisi un tās garīgos augļus.

S. Krivteža / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti