Bilance par pāvesta darbību: vispārējās audiences

Ļoti svarīga Benedikta XVI darbības daļa ir trešdienu vispārējās audiences. Tās bieži vien atstāj plašu rezonansi arī pasaules medijos. Kopš šī gada sākuma pāvests vadīja 22 vispārējās audiences. 4. februārī viņš noslēdza ceturto katehēzes ciklu, kas bija veltīts sv. Pāvilam. Apustuļa dzīvi un darbību Svētais tēvs aplūkoja 20 tikšanās reizēs. 11. februārī iesākās piektais katehēzes cikls. Tas ir veltīts viduslaiku Austrumu un Rietumu Baznīcas ievērojamajiem rakstniekiem. Līdz šim Benedikts XVI jau ir pievērsies Kirila un Metodija, Džona Skota Erigena, Jāņa Damascēna, sv. Bonifācija un dažu citu autoru garīgajam mantojumam.
Septiņas reizes pāvests pārtrauca iesākto ciklu, pievēršoties pārdomām par citiem svarīgiem notikumiem. Viņš atskatījās uz saviem apustuliskajiem ceļojumiem uz Kamerūnu un Angolu, un Svēto Zemi. Aplūkoja ar Priesterības gadu, Lieldienu Triduumu un svēto Pētera un Pāvila svētkiem saistītās tēmas. Pēdējā trešdienas audience (8. jūlijā), pirms vasaras brīvdienām, bija veltīta jaunajai sociālajai enciklikai „Caritas in veritate”. Šobrīd Svētais tēvs uzturas Lekomb ciematā, Aostas ielejā, Itālijas ziemeļos. Viņš tur dodas pastaigās, spēlē klavieres un strādā pie savas grāmatas par Jēzu otrās daļas. Benedikta XVI vasaras brīvdienas skaistajā Alpu kalnu Aostas ielejā ilgs līdz 29. jūlijam.

Vispārējo audienču pirmais katehēzes cikls bija veltīts Psalmu lūgšanām un slavas dziesmām. Tas ilga no 2005. gada 4. maija līdz 2006. gada 15. februārim. Otrā cikla laikā (no 2006. gada 15. marta līdz 2007. gada 7. februārim) pāvests aplūkoja tēmu: Jēzus griba attiecībā uz Baznīcu un 12 apustuļu paaicināšana. Trešo ciklu Svētais tēvs veltīja Baznīcas dzīvei pirmās un otrās paaudzes laikā pēc apustuļiem. Šīs katehēzes notika no 2007. gada 7. marta līdz 2008. gada 25. jūnijam. Savukārt jau minētais ceturtais cikls bija veltīts sv. Pāvilam, un tas ilga no 2008. gada 2. jūlija līdz 2009. gada 4. februārim.

Vispārējās audiences ir relatīvi jauns notikums Baznīcas dzīvē. Tās iesāka Pijs XII. Viņš bija pirmais pāvests, kurš regulāri tikās ar ticīgajiem Svētā Pētera laukumā. Pirmā katehēze notika 1939. gada 26. aprīlī. Kard. Pačelli tika ievēlēts sv. Pētera pēcteča amatā tā paša gada 2. martā. Gandrīz visas tā gada katehēzes bija veltītas jautājumam par laulību, laulāto mīlestību un ģimeni.

J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti