Kanādas latviešu katoļu apvienības 60 gadu jubilejas svinības

Svinīgā akta norisi atklāja KLKA’s valdes priekšsēdis un aicināja pr. Juri Jalinski ievadīt to ar lūgšanu. Tālāko sarīkojuma norisi vadīja KLKA’s valdes loceklis Vilis Miklašēvics, un klātesošos aicināja ar klusuma brīdi pieminēt 60 gados mūžībā aizgājušos organizācijas locekļus.  Valdes priekšsēdis Dr. Vilis Mileiko savā uzrunā sniedza organizācijas vēsturisku pārskatu, darbības atskaiti un izteica cerību, ka Apvienība vēl ilgus gadus varēs kalpot Dievam un Tēvijai. Rasma Gaide iepazīstināja Latvijas viesi pr. Dr. Juri Jalinski un lūdza viņu teikt svētku runu. Tai sekoja V. Miklašēvica ziņojums, ka KLKA’s valde ir piešķīrusi Atzinības Rakstus trim organizācijas darbiniekiem : Jānim Dindzānam, Salimonam Gabrānam un Bruno Loginam. Valdes priekšsēdis Vilis Mileiko nolasīja individuālos apbalvojuma tekstus un pasniedza Atzinības diplomus.

Pēc mutiskajiem apsveikumiem V. Miklašēvics nolasīja V. Em. kardināla Jāņa Pujata, Latvijas bīskapu, Toronto baptistu draudzes un Amerikas Latviešu Katoļu Apvienības rakstiskos apsveikumus un minēja pārējo rakstisko apsveicēju vārdus.
Svinīgo aktu noslēdza Kanadas lietuviešu tenora Arunas Radtkes koncerts ar Danguoli Radtki pie klavierēm. Klātesošie ar lielu atsaucību noklausījās operu ārijas un oriģināldziesmas, tostarp arī „Par katru stundu pateicos” latviešu valodā. Abi mākslinieki, kā arī Irēna Zvagule, kas aktā uz klavierēm pavadīja Latvijas valsts un Latvijas katoļu himnas, saņēma pateicības ziedu veltes.
Pēc kopējām pusdienām Centra omulīgajā Umurkumurā, Kanādas Latviešu Katoļu Apvienības locekļi pulcējās darba sēdē. Sēdi vadīja šo rindu autors un protokolēja Irēna Zvagule. Sēdes dalībnieki atzinīgi novērtēja Apvienības iepriekšējo triju gadu darba posmu un ar aklamāciju atkal ievēlēja pašreizējo valdi ar Dr. Vili
Mileiko priekšgalā. Pārējie valdes locekļi alfabētiskā kārtība : Bruno Logins, Kristīne Lorberga, Vilis Miklašēvics, Jānis Niedra, Valija Zaksa un Kornelija Zariņa. Valde turpinās līdzšinējo aprūpes un palīdzības darbu Latvijā, iespēju robežās sniegs stipendijas jaunatnei latviskās izglītības turpināšanai un turpinās izdot ziņu un garīgās literatūras cirkulāru „Vēstis”.
Svētdien, 4. oktobrī sevišķi kupls skaits dievlūdzēju  no tuvienes un tālienes pulcējās lietuviešu Kristus Augšāmcelšanās baznīcā uz pr. Dr. Jura Jalinska vadīto pateicības dievkalpojumu. Draudzes dziedāšanu vadīja Sandra Niedra un uz klavierēm pavadīja lietuviešu draudzes ērģelniece Danguole Radtke. Aizlūgumu lūgšanas teicami lasīja draudzes jaunieši Rebecca Logan, Aleksis un Miķelis Niedras un Ēriks Zariņš.
Dievkalpojumam sekoja kopējas pusdienas baznīcas sarīkojumu zālē. Dalībnieku omulību veicināja Sandras Niedras un Baibas Zariņas dueti un kopdziesmu vadīšana Alekša Niedras akordeona pavadījumā. Kopdziesmas vadīja arī Amerikas viesis Valdis Dričš. Draudzīgā gaisotnē un jautrās sarunās noslēdzās KLKA’s 60 darbības gadu  jubilejas svinības.

Vilis Mileiko

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Adventa rekolekcijas

Rekolekcijas: “Dievs nevar būt par Tēvu nevienam, kam Baznīca nav par māti” (Sv. Ciprians). Kas ir Baznīca? Vai ārpus Baznīcas ir iespējama

Lasīt vairāk »