Lūk, Tavs kalps: pēdējās ardievas tēvam Smelteram

Antons Smelters sv. Jēkaba katedrālē sasauca kopā tik daudzus priesterus – savus garīgos bērnus gan tepat no Rīgas, gan no citām Latvijas diecēzēm. Monsinjora bēres ar savu klātbūtni pagodināja Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs L.Bonacci, kardināls Jānis Pujats, bīskapi A.Justs un J.Bulis, Rīgas Garīgā semināra vadība un visu kursu studenti. Īpašie viesi no tālienes, kuri bija pēdējā brīdī paspējuši visu sakārtot, lai tiktu uz bērēm: priesteris no Īrijas – A.Solims, priesteris A.Marija Jerumanis no Šveices ar tēvu un radiniekiem.

Pirms sv. Mises ļaudis nāca, lai teiktu ardievas katedrāles ganam. Plkst.11.00 priesteri dziedāja Ekzekvijas (lūgšanas par mirušajiem). Ik pusstundu mainījās apvienības LKSA „Dzintars” goda sardze. Pēc Ekzekvijām sekoja sv.Mise, kurā kardināls J.Pujats ticīgos iepazīstināja ar Antona Smeltera biogrāfiju un priesteriskās dzīves skaistumu.

Pēc Sv.Mises vārdu deva īpašajam viesim – Apustuliskajam nuncijam L.Bonacci. Savā atvadu sveicienā, viņš atzīmēja par Smeltertēva priesteriskās dzīves izvēlēto un ļoti zīmīgo moto: Ecce Servus Tuus, kuru savas dzīves laikā viņš tiecās piepildīt, un par to Dieva gaismu, ko sevī nesa tēvs Antons.

Pēc Sv.Mises norīkotie autobusi no sv.Jēkaba katedrāles ātri aizgādāja visus uz sv.Franciska baznīcas dārzu, kur tēva Smeltera mirstīgās miesas uz saviem pleciem svinīgā procesijā nesa priesteri uz viņa atdusas vietu baznīcas dārzā blakus bīskapa V.Zondaka kapam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savās atmiņās dalījās bīskaps A.Justs, kurš ļoti labi pazina Monsinjoru Antonu. Atvadu vārdus ilggadējam kapelānam un sveicienus no latviešiem ārzemēs nesa LKSA „Dzintars” locekļi. Tika dots vārds bīskapam J.Bulim, kurš uzsvēra monsinjora titula nozīmi, un ka ļoti augstu atzinību par tēva Antona Smeltera darbu ir izteicis Vatikāns. Priesteris A.Solims nesa sveicienus no Īrijā dzīvojošiem latviešiem, arī Marijas Leģiona pārstāves vēlējās teikt mīļus vārdus aizgājējam.

 

Dziedājumus par mirušo vadīja priesteris no Gulbenes V.Bogdanovs, kā arī sv.Franciska baznīcas un sv.Jēkaba katedrāles koristi. Īpašu pārsteigumu un „emociju vilni” izsauca  Smeltertēva atstātais testaments, kura 20 punktu nolasīja sv.Jēkaba katedrāles arhidiakons G.Konstantinovs un kurā visu iemīļotais priesteris Antons Smelters lūdza piedošanu visiem, kuriem sava skarbā rakstura dēļ ir nodarījis kādu pārestību.

 

Ziedu kalns pārklāja pieticīgo kapa kopiņu. Dieva un cilvēku mīlestība būs mūžīga par šo Dieva Sirdī glabāto mūsu Latvijas Baznīcas „dzīvo vēsturi” –  tēvu Smelteru. Gan tēvs Antons „izauklēs” vēl veselu paaudzi kārtīgu draudzes ganu. Mēs viņu lūgsim par to!

LRKB IC


P.s. Ir iespēja pasūtīt tēva Antona Smeltera bēru bildes: SIA “Fotoserviss”, salons “Retrofoto”, 11. Novembra krastmala 29, Rīga, LV – 1050,
tālrunis: (+371) 67611879, e-pasts: fotoretro@fotoretro.lv, Edvīns Cibuļskis – (+371) 29622247.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti